Με την ολοκλήρωση της φοίτησής τους, οι απόφοιτοι παραλαμβάνουν τις βεβαιώσεις σπουδών  τους με δυνατότητα πιστοποίησης αυτών.

what-online-college-degree-is-right-for-me

Με την βεβαίωση σπουδών των Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών  έχουν τη δυνατότητα να εργασθούν σε όλους τους επαγγελματικούς χώρους που ειδικεύονται στις ειδικότητες των σπουδών τους.
Επιπλέον έχουν την δυνατότητα να ανοίξουν το δικό τους επαγγελματικό χώρο εξασφαλίζοντας τα απαραίτητα έτη ενσήμων που καθορίζει ο νόμος, όπου αυτά χρειάζονται.

Τα έτη ενσήμων με βάση τον νόμο Π.Δ. 133/2005 έχουν ως εξής:

Για άδεια ασκήσεως κουρέα > 2 έτη
Για άδεια ασκήσεως κομμωτή > 3 έτη
Για άδεια ασκήσεως τεχνίτη περιποίησης άκρων > 2 έτη
Για studio μακιγιάζ δεν απαιτούνται έτη ενσήμων

.